طی صحبت هایی که با مدیریت درمانگاه و سرای محله منطقه شده بود، قرار شد کلاس های آموزشی در سرای محله برگزار گردد.

بدین منظور در تاریخ دهم مرداد ماه ۱۳۹۵ کلاسی تخت عنوان تغذیه در دوران سالمندی برگزار گردید، همچنین کارت های تخفیف از پیش طراحی و آماده شده نیز توزیع گردید.