جلسه پایانی مدیر عامل و مدیریت درمانگاه حضرت علی (ع) با گروه مشاوره مدیریت ضحی پیرامون پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک برایسون در تاریخ ۹۵/۰۲/۲۶ در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

خانم دکتر فرهادی ( مدیر عامل ) در ابتدا در زمینه ی خدمات قابل ارائه و وضعیت فعلی درمانگاه توضیحاتی ارائه دادند و در ادامه جناب آقای دکتر تقی زاده به عنوان سرپرست گروه توضیحاتی در خصوص اهمیت اجرایی شدن نتایج و گام های این برنامه ریزی ارائه دادند.

همچنین آقای دکتر حسینی ( مدیریت درمانگاه ) به ضرورت داشتن نگاه سیستمی در فعالیت های مدیریتی دایره پردازی و فهم صحیح از حوزه سلامت و داشتن نگاه ویژه به ساختار بخش خیریه سخنانی ایراد نمودند.