در اینجا جدولی قرار دادیم که تمامی پزشکان شاغل در درمانگاه را به طور کامل شرح می دهد:

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک شماره نظام پزشکی تخصص فعالیت در درمانگاه
روز ساعت
۱ خانم دکتر فریده فرهادی ۱۸۴۸۱ پزشک عمومی همه روزه
۲ آقای دکتر محمدرضا عزیزی ۷۱۵۲۶ مغز واعصاب شنبه ۱۶-۱۸
۳ آقای دکتر سعید سعیدی ۹۹۳۵ مغز واعصاب یک شنبه- سه شنبه ۹/۳۰_۱۲
۴ خانم دکتر ترسا زریسفی ۴۷۹۴۵ زنان و زایمان یک شنبه- سه شنبه ۸ _ ۱۳
۵ خانم دکتر فرزانه جعفری ۱۱۲۸۳ زنان و زایمان دوشنبه ۹-۱۲
سه شنبه ۱۴ _ ۱۸
۶ خانم دکتر مهسا کاوه ۹۰۱۹۹ زنان و زایمان چهارشنبه ۹/۳۰ _ ۱۲/۳۰
۷ خانم دکتر سیده سعیده اسدی ۹۱۹۰۸ زنان و زایمان شنبه ۹/۳۰ _ ۱۲/۳۰
۸ آقای دکتر مختار جاودان نژاد ۶۸۵۷۰ قلب و عروق یکشنبه صبح
۹ آقای دکتر فریبرزصفرپور ۳۱۲۸۸ قلب و عروق(فوق) دوشنبه ۱۸ _ ۲۱
۱۰ آقای دکتر مجتبی نیک روش ۳۱۰۸۰ پزشک عمومی پنج شنبه ها صبح
۱۱ خانم دکترسیده آزاده مساوات ۵۵۲۱۳ پزشک عمومی شنبه تا چهارشنبه ها صبح
۱۲ خانم دکترمژگان طاهریان ۷۹۱۳۸ پزشک عمومی شنبه تا چهارشنبه ها عصر
۱۳ آقای دکترمحمدحسن گلپایگانی ۶۳۶۴۳ پزشک عمومی شنبه تا چهارشنبه ها عصر
۱۴ آقای دکترخدابخش گنجی ۵۴۹۱۶ پزشک عمومی پنج شنبه عصر
۱۵ آقای دکتر اصغر رضازاده ۷۹۲۷۰ پزشک عمومی روزهای زوج شب
۱۶ خانم دکترزهرا جعفریان ۱۳۱۷۲۰ پوست و مو یکشنبه ۹-۱۱
سه شنبه ۱۵-۱۷
۱۷ آقای دکتر مصطفی شیرازی ۶۷۰۰ پوست و مو چهارشنبه ۸-۱۲
۱۸ آقای دکتر مجید شهبازی ۳۱۰۴۲ اطفال روزهای زوج ۱۴ _ ۱۶
۱۹ آقای دکتر سید صمد میرفاضلی ۱۰۸۹۶ اطفال روزهای فرد ۸-۱۸
۲۰ آقای دکتر پویا نوذرنژاد ۹۱۹۲۳ ارتوپدی شنبه ۱۲/۳۰-۱۶
دوشنبه-چهارشنبه ۱۶-۲۰
۲۱ آقای دکترآرش آذر برزین ۱۰۰۴۷۴ سونوگرافی شنبه-دوشنبه ۹/۳۰-۱۲/۳۰
۲۲ آقای دکتر عباس سید میری قمی ۶۳۴۴۵ سونوگرافی چهارشنبه ۹/۳۰-۱۲/۳۰
۲۳ آقای دکتر سید محمد طاهری ۹۹۳۷ سونوگرافی یکشنبه-سه شنبه ۸/۳۰-۱۴
۲۴ آقای دکتر شهیادصحرانشین سامانی ۸۲۴۶۴ گوش و حلق و بینی(ENT) یکشنبه ۱۲-۱۴
۲۵ آقای دکترمنصور نصیری نژاد افچاهی ۹۱۴۲۸ گوش و حلق و بینی(ENT) پنجشنبه ۱۰/۳۰-۱۲
۲۶ آقای دکتر مظاهرحسن زاده ۳۹۹۷۲ داخلی ( غدد ) دوشنبه _ چهارشنبه ۱۲_ ۱۳/۳۰
۲۷ آقای دکتر ابوالقاسم مختاری ۲۲۵۹۹ چشم پزشک چهارشنبه ۹-۱۲
۲۸ آقای دکتررضا کاغذ کنانی ۸۲۷۳۶ چشم پزشک سه شنبه ۱۴-۱۶
۲۹ آقای دکتر فرهاد شریف ۲۱۲۳۵ چشم پزشک دوشنبه ۸/۳۰-۱۰
۳۰ آقای دکترعلی محمد عبدلیان ۴۷۸۴۵ روانپزشکی سه شنبه ۱۴ _ ۱۶
۳۱ آقای دکتر علیرضا عبدالغفاری ۲۷۵۱۳ جراح عمومی سه شنبه ۱۱/۳۰ _ ۱۴
۳۲ آقای دکترسهیل برومند ۷۲۲۰۶ جراح عمومی تعیین وقت قبلی ۱۰_ ۱۲
۳۳ آقای دکتر حسین صیقلی ۵۱۵۷۳ دندانپزشک همه روزه صبح
۳۴ خانم دکترمونا عطائی ۱۳۷۵۴۹ دندانپزشک روزهای زوج عصر
۳۵ خانم دکتر مهرنوش داوودی ۱۰۴۳۶۸ آزمایشگاه همه روزه صبح