دیالیز مرکز درمانی امام علی (ع) در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ با ظرفیت ۱۰ تخت افتتاح گردید. با توجه به نیاز های مردم منطقه و استقبال صورت پذیرفته، بخش جدید دیالیز نیز در تیرماه ۱۳۹۴ افتتاح گردید؛ که در حال حاضر این واحد با ظرفیت ۲۰ تخت با کادری مجرب و امکاناتی مدرن، در سه شیفت کاری ارائه خدمت می نماید.

ساعت کار بخش دیالیز به شرح زیر می باشد:
شنبه الی پنج شنبه از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰

فایل های زیر برای افزایش اطلاعات بیماران دیالیزی و افراد علاقه مند مفید بوده و توصیه می گردد دانلود شده و مطالعه گردد:

۱- تغذیه و دیالیز

۲- دارو های بیماران همودیالیزی

۳- دستیابی عروقی

۴- پیوند

تغذیه و دیالیز

تغذیه و دیالیز

/
تغذیه و دیالیز کسانی که دچار نارسایی کلیه هستند باید بدانند که چه …
همودیالیز

همودیالیز چیست؟

/
همودیالیز چیست؟ همودیالیز رایج ترین روش برای درمان نارسایی پیشرفته…