طرف قرارداد درمانگاه حضرت علی با بیمه ها

۱- سازمان تامین اجتماعی
۲- سازمان بیمه سلامت
۳- سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
۴- شرکت بیمه ایران

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به درمانگاه تخصصی امام علی (ع) می باشد.